Make your own free website on Tripod.comการเลือกซื้อลำโพง

ในเรื่องของการเลือกซื้อ ควรพิจารณาเรื่องของการใช้งานเป็นหลัก เพราะหากคุณต้องการฟังเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะเลือกลำโพงแบบ 2.1 แชนแนล ก็เพียงพอแล้ว และหากคุณต้องการดูหนังดีวีดีผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะเลือกแบบ 5.1 แชนแนลแทนก็ได้ แต่ว่าอย่าลืมว่าการ์ดเสียงต้องสนับสนุน 5.1 แชนแนลด้วย และเสียงจะออกครบทุกลำโพง เมื่อใช้กับแผ่นดีวีดีเท่านั้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องของราคาด้วย เพราะคุณอาจจะเสียเงินไปกับลำโพงมากเกินไป ซึ่งเงินส่วนนี้ อาจจะทำให้คุณซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีสแปกสูงกว่าเดิมก็ได้ เรื่องสุดท้าย ก็คงเป็นเรื่องของการรับประกัน โดยทั่วไปจะมีการรับประกัน 1 ปี จากตัวแทนจำหน่าย