Make your own free website on Tripod.comการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์

ควรพิจารณาถึงเรื่องของความจุที่ต้องการใช้งานเป็นหลัก ฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าราคาสูง แต่เมื่อเทียบกับความจุที่ได้กับราคาแล้ว ถูกกว่าการใช้แผ่นดิสก์เก็ตอีก ปัจจุบันควรเลือกใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุตั้งแต่ 20 กิโลไบต์ ขึ้นไป ใช้การเชื่อมต่อแบบ ATA100 หรือ ATA133 มีความเร็วในการทำงาน 7200 รอบต่อวินาที นอกจากนี้ยังมีเรื่องของหน่วยความจำแคช ที่ควรมีขนาด 2 เมกะไบต์ขึ้นไป สุดท้าย ที่ลืมไม่ได้เลย ก็คือ การรับประกัน ควรจะมีการรับประกัน 3 ปี จากตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ เมื่อเกิดการเสียหายขึ้น คุณสามารถเคลมสินค้า และรอรับสินค้าได้ทันที ไม่เสียเวลา แถมมีฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ใช้ได้เลย