Make your own free website on Tripod.com


การ์ดแสดงผล (Display Card)

Display Card หรือเรียกอีกอย่างว่าการ์ดแสดงผลนั้น เดิมทีคืออุปกรณ์ที่จัดอยู่ในส่วน Output ทำหน้าที่ในการรับสัญญาณ และนำข้อมูลจากภาคประมวลผลมาเป็นสัญญาณภาพ แล้วส่งต่อให้จอมอนิเตอร์อีกทีหนึ่ง เพื่อแสดงเป็นภาพให้เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราองค์ประกอบของการ์ดแสดงผล

อุปกรณ์ที่ทำงานหลักๆ แล้ว ก็ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะประกอบไปด้วย ชิปประมวลผลกราฟิก, หน่วยความจำ, อินเตอร์เฟสในการเชื่อมต่อ, RAMDAC ที่เหลือก็จะเป็นส่วนประกอบเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวการ์ดแสดงผลนั่นเอง สำหรับหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละตัว เช่น ชิปประมวลผลกราฟิกจะเปรียบเทียบได้กับ การทำงานของซีพียู โดยทำงานร่วมกับไดรเวอร์ของตัวเอง ส่วนหน่วยความจำบนการ์แสดงผลนั้น จะทำหน้าที่ 2 อย่าง ด้วยกัน อย่างแรก คือ เป็นที่พักข้อมูลที่ตัวชิปประมวลผลกราฟิก จะใช้อ้างอิงอีกในครั้งต่อไป สำหรับอินเทอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อ เดิมทีนั้น การ์ดแสดงผลปกติจะมีเพียงพอร์ตเชื่อมต่ออย่าง DB-15 (D-Sub) เท่านั้น แต่ปัจจุบันการ์ดแสดงผลในท้องตลาด มักจะมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อหลากหลายชนิด เช่น AV/S-Video TV In/Out, DVI เหล่านี้ เป็นต้น และ RAMDAC (Random Access Memory Digital to Analog Converter) เป็นที่สำหรับแปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอะนาล็อกนั่นเอง

 

gn="center">