Make your own free website on Tripod.com


ซาวน์การ์ด หรือการ์ดเสียง

สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วๆไป แล้วก็คงไม่ได้ให้ความสำคัญกับชนิด, ประเภท, และคุณภาพของอุปกรณ์ซาวน์การ์ดเท่าใดนัก ด้วยความที่แยกความแตกต่างของซาวน์การ์ดแบบต่างๆ ไม่ออก ในกลุ่มผู้ใช้อีกกลุ่มหนึ่ง ที่ให้ความสนใจกับการดูหนังจากแผ่น DVD ก็จะแยกแยะลักษณะของซาวน์การ์ดได้มาอีกหน่อย เช่น ซาวน์การ์ดตัวนี้แสดงเสียงได้ 2 Channel ในแบบสเตอริโอ หรือตัวนี้ สนับสนุนมาตรฐาน 4.1, 5.1 หรืออะไรทำนองนั้น แต่รู้ไหมว่า จริงๆ แล้วซาวน์การ์ด ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับการแสดงเสียงออกจากคอมพิวเตอร์นั้น ก็มีอะไรน่าสนใจให้ทำความรู้จักกันไม่น้อยทีเดียว

ส่วนประกอบในการทำงาน

อุปกรณ์ที่ประกอบเป็นซาวน์การ์ดขึ้นมาหนึ่งตัวนั้น ประกอบไปด้วยส่วนหลักๆ ได้แก่ ชิปเซ็ต จะทำหน้าที่ประมวลผลเสียงเพื่อสร้างเสียงขึ้นมานั่นเอง, WaveTable (ROM) จะบรรจุตัวอย่างเสียงจริงเอาไว้ เพื่อใช้ในการแสดงเสียงแบบ MIDI ให้มีความสมจริง, Amplify เป็นตัวขยายสัญญาณเสียงให้มีความดังมากยิ่งขึ้น, อินเทอร์เฟส จะประกอบไปด้วยช่องสัญญาณเสียงต่างๆ ทั้งรับเข้า และส่งออก ADC/DAC เป็นตัวแปลงสัญญาณจากดิจิตอลไปเป็นอะนาล็อก และแปลงกลับ ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่รับเข้ามา และสัญญาณที่ต้องการส่งออกไป 


 

="center">