Make your own free website on Tripod.comการเลือกซื้อเมาส์

เมาส์ที่ควรเลือกซื้อ ปัจจุบันควรจะมีปุ่ม Scroll มาให้ด้วย การเชื่อมต่อสามารถเลือกแบบไหนก็ได้ แล้วแต่การต้องการการใช้งาน และหากคุณมีงบประมาณมากสักหน่อย น่าจะเลือกใช้เมาส์แบบ Optical เพราะจะใช้ได้นาน หมดปัญหาเรื่องลูกบอลที่สกปรกทำให้ควบคุมเมาส์ได้ลำบากอีกด้วย