Make your own free website on Tripod.com


จอมอนิเตอร์ (Monitor)

จอมอนิเตอร์ที่เราใช้กันอยู่มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ หลักๆ ก็คือ แบบ CRT และ LCD


รู้จักกับจอมอนิเตอร์แบบ CRT

จอมอนิเตอร์มีหลักการทำงานหลักๆ เริ่มจากการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งสัญญาณดิจิตอลไปยังการ์ดแสดงผล ซึ่งจะมีตัวแปลงสัญญาณ DAC (Digital to Analog Converter) ทำการแปลงสัญญาณดิจิตอลให้กลายเป็นสัญญาณอะนาล็อก จากนั้น จะมีการเปรียบเทียบค่าสัญญาณ แล้วแปลงให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งจะมีสีที่เป็นแม่สีในการแสดงผลอยู่ 3 สี ด้วยกัน คือ แดง เขียว และน้ำเงิน จะมีการผสมกันออกมาเป็นสีต่างๆ เมื่อแปลงสัญญาณเรียบร้อยแล้ว จะมีการส่งสัญญาณนี้ ต่อไปยังหลอดภาพ CRT (Cathode Ray Tube) ซึ่งในหลอดภาพนี้ จะมีปืนอิเล็กตรอน ที่จะเป็นตัวกำหนดลำแสงอิเล็กตรอน ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 กระบอก ด้วยกัน สำหรับแทนสีที่เป็นแม่สี คือ แดง เขียว และ น้ำเงิน นั่นเอง จากนั้น ก็จะมีการยิงอิเล็กตรอนออกไปกระทบกับสารที่เคลือบอยู่ด้านในของจอภาพ ทำให้เกิดการเรืองแสง ซึ่งจะมีตัว Anodes เป็นตัวเร่งความเร็วของอิเล็กตรอนที่ถูกยิงออกมา และมี Deflecting Coils จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น เพื่อควบคุมทิศทางของลำแสงอิเล็กตรอนที่ถูกยิงออกมา พร้อมกับมี Shadow Mask ซึ่งเป็นแผ่นโลหะที่มีรูเล็กๆ จำนวนมาก จะบังคับให้ลำแสงอิเล็กตรอนเรียงกันเป็นระเบียบ ภาพที่คุณเห็นบนหน้าจอ ก็มาจากการเรืองแสงของสารที่เคลือบอยู่ด้านในของจอภาพนั่นเอง ลำแสงอิเล็กตรอนที่ยิงออกมานี้ จะมีการยิงแสงเริ่มต้นตั้งแต่มุมขวาบน ไล่ไปทางซ้ายมือเรื่อยๆ จนเต็มจอภาพ จากนั้น ก็จะกลับมาเริ่มยิ่งแสงไปยังตำแหน่งมุมขวาบนอีก วนเวียนอยู่แบบนี้ ซึ่งเราจะเรียกกันว่า Refresh

 

p align="center">