Make your own free website on Tripod.comฮาร์ดดิสก์ สื่อบันทึกข้อมูลความจุสูง

ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะมีความจุสูง และมีความเร็วในการทำงานที่สูงด้วยเช่นกัน เมื่อปิดเครื่องแล้วข้อมูลที่บันทึกไว้ยังคงไม่หายไปไหน การติดตั้งทำได้ง่าย และราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับขนาดความจุ

ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดดิสก์จะประกอบไปด้วย แผ่นแม่เหล็ก (Platter) ออกแบบมาสำหรับบันทึกข้อมูล ลักษณะจะเป็นแผ่นกลมๆ และมีมอเตอร์ควบคุมการหมุน จะควบคุมการหมุนของแผ่นแม่เหล้ก โดยจะมีความเร็วในการหมุนคือ 5400 และ 7200 รอบต่อวินาที ยิ่งฮาร์ดดิสก์สามารถหมุนได้เร็วเท่าไหร่ ก็สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับการอ่านข้อมูลก็จะมี หัวอ่านเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ไปบนแผ่นแม่เหล็ก โดยจะมีระยะห่างระหว่างหัวอ่านกับแผ่นแม่เหล็กที่คงที่ ซึ่งหากฮาร์ดดิกส์ได้รับการกระทบกระเทือนจนระยะห่าง ระหว่างหัวอ่านกับแผ่นแม่เหล็กผิดเพี้ยนไป จะทำให้ฮาร์ดดิกส์ไม่สามารถทำงานได้ นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยอินเทอร์เฟซด้านหลัง จะเป็นช่องสำหรับเชื่อมต่อกับสายส่งข้อมูลประเภทต่างๆ แบ่งได้ตามชนิดของฮาร์ดดิกส์เช่น IDE, SCSI นอกจากนี้ ยังมีช่องสำหรับต่อเข้ากับสายเพาเวอร์อีกด้วย

ประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์

ประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ จะขึ้นอยู่กับความจุของฮาร์ดดิสก์ ความเร็วในการทำงาน มาตรฐานการเชื่อมต่อ และอัตราการโอนถ่ายข้อมูล ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ก็คือ ATA66, 100 และ 133 รวมถึงการเชื่อมต่อทั้งแบบที่เราเรียกว่า IDE และ SCSI นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของบัฟเฟอร์หรือหน่วยความจำแคช ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ และยังรวมถึงค่า Access Time และ Seek Time ซึ่งเป็นอัตราความเร็วในการเข้าถึง และค้นหาข้อมูล


 

n="center">