Make your own free website on Tripod.com


การพิจารณาเลือกซื้ออุปกรณ์

ปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นความโชคดีของผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพและราคาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ เกื้อหนุนให้ผู้ซื้อคอมพิวเตอร์นั้น สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแต่มีประสิทธิภาพสูงประกอบกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่พยายามจูงใจและช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยให้ได้มีโอกาสซื้อคอมพิวเตอร์ได้ในราคาที่ถูก
แต่ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่เรื่องของราคาอย่างเดียว คุณภาพและประสิทธิภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลือกซื้อเช่นกัน เพราะในปัจจุบันมีบริษัทมีผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ มาขายในท้องตลาดอยู่มากมายหลายบริษัท ซึ่งชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่สำคัญก็มีมากมายหลายรุ่น หลายยี่ห้อและหลายราคา ล้วนแล้วก็น่าสนใจซื้อหามาเอาไว้ใช้ทั้งสิ้น
เพราะฉนั้น ในบทนี้จะขอกล่าวถึงการพิจารณาเลือกซื้อ และข้อควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ มาดูกันว่าเค้ามีวิธีพิจารณาเลือกซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
การเลือกซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมตามลักษณะงานที่ใช้
ปัจจุบัน คุณสามารถหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ด้วยเงินเพียงไม่ถึง 2 หมื่นบาท นอกจากต้องการอุปกรณ์อื่น ๆ อีกที่จำเป็น แต่เงินเป็นหมื่นนั้นก็ไม่ใช่น้อย ๆ สำหรับใครหลายคน ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ถึงวิธีการเลือกซื้อที่ถูกต้องและเหมาะสม ให้ตรงกับลักษณะงานที่ใช้ จึงจะเกิดความคุ้มค่าที่สุด ในที่นี้ขอยกตัวอย่างของลักษณะงานแต่ละแบบที่เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากอุปกรณ์ที่มีขายทั่วไปในปัจจุบัน ดังเช่น

1.งานทางด้านเอกสาร รายงาน หรืองานสำนักงานต่าง ๆ
2.งานทางด้านกราฟฟิก ออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาต่าง ๆ
3. เล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
4. ดูหนัง ฟังเพลง